Proceduralne minimum demokracji wg Dahla

00:52

Demokracja jest przede wszystkim formą, zbiorem formalnych reguł i instytucji, w ramach których istnieje miejsce dla rozmaitych ideologii. Każda z tych ideologii jest formalnie równoprawna. Przestrzenią dla ścierania się ideologii jest życie publiczne określonego społeczeństwa.


5 podstawowych kryteriów ładu demokratycznego wg Dahla:
 1. Zapewnienie równości wyboru;
 2. Zapewnienie realnego uczestnictwa społeczeństwa w procesie politycznym;
 3. Stworzenie możliwości rozumienia tego, co się dzieje w życiu publicznym;
 4. Stworzenie instytucjonalnych warunków społecznej kontroli priorytetów rządowych;
 5. Włączenie dorosłej części społeczeństwa w obręb demos (zbiorowości o charakterze politycznym).

[Przeczytaj również: Kanon demokratyczny]


7 rozwiązań instytucjonalnych charakterystycznych dla demokratycznego systemu rządów:
 1. Reprezentanci z wyboru - kontrola politycznych decyzji rządowych jest konstytucyjnie przypisana osobom zajmującym stanowiska z wyboru. Innymi słowy, do sprawowania kontroli nad decyzjami rządowymi w sferze polityki są konstytucyjnie uprawnieni wybrani przedstawiciele.
 2. Wolne i uczciwe wybory - przedstawiciele wybierani są w częstych i uczciwie przeprowadzanych wyborach, w których przymus w zasadzie nie występuje.
 3. Inkluzywne prawo wyborcze - praktycznie wszyscy dorośli mają prawo głosu w wyborach.
 4. Prawo ubiegania się o stanowisko - bierne prawo wyborcze; praktycznie wszyscy dorośli mają prawo ubiegania się o stanowiska z wyboru w strukturach władzy, choć niekiedy cenzus wieku może być wyższy aniżeli w przypadku czynnego prawa wyborczego. 
 5. Wolność wypowiedzi - obywatele mają prawo swobody wypowiedzi na szeroko zdefiniowane kwestie polityczne, łącznie z krytyką funkcjonariuszy władzy, rządu, systemu, ładu społeczno-ekonomicznego i dominującej ideologii.
 6. Alternatywna informacja - dostęp do informacji; obywatele mają prawo do poszukiwania alternatywnych źródeł informacji. Istnieją prawnie chronione alternatywne źródła informacji.
 7. Autonomia stowarzyszeń, swoboda stowarzyszeń - w celu egzekwowania swoich rozmaitych praw obywatele mają prawo również do formowania niezależnych stowarzyszeń lub organizacji. Dotyczy to także partii politycznych i grup interesu.
Powyższe rozwiązania instytucjonalne są konieczne do spełnienia wcześniej wymienionych 5 podstawowych kryteriów ładu demokratycznego.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE