2 modele zmiany postaw w sposób świadomy

22:39

Proces kształtowania postaw


Modele zmiany postaw w sposób świadomy:
 • centralny - koncentruje się przede wszystkim na jakości argumentów; nadawca stara się przekazać informację możliwie dokładnie, wiarygodnie. Ten model jest skuteczny, gdy odbiorca reprezentuje pewien poziom inteligencji i wiedzy.
 • peryferyjny - koncentruje się na cechach zewnętrznych nadawcy; podkreśla np. sympatyczność nadawcy, jego atrakcyjność zewnętrzną. To sprawia, że odbiorca jest przekonany do wiarygodności nadawcy.

Elementy procesu kształtowania postaw:
 • nadawca informacji (człowiek)
 • przekaz (treści przesyłane)
 • kanał (rodzaj bodźców)
 • odbiorca (człowiek oceniający)

Cechy nadawcy informacji:
 • wiarygodność;
 • kompetencje zawodowe;
 • rzetelność, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu;
 • czyste intencje - odbiorca informacji musi mieć przeświadczenie, że nie jest przedmiotem manipulacji;
 • ciepło i życzliwość;
 • atrakcyjność zewnętrzna;
 • podobieństwo nadawcy do odbiorcy.


Efekt samej ekspozycji - oznacza tendencję do preferowania bodźców, które jednostka często spotyka.
Reguła uproszczonej oceny szans - podejmowanie decyzji w oparciu o tylko jedną przesłankę.
Efekt bumerangowy - błąd w procesie kształtowania postaw. Charakteryzuje się tym, że nadawca wskutek niskiej wiarygodności uzyskuje rezultat odwrotny do zamierzonego.


Warunki przekazu:
 • musi być zauważony przez odbiorcę;
 • musi być zrozumiany;
 • uleganie przekazowi (akceptacja argumentów nadawcy).

Rodzaje przekazów:
 • jednostronny - charakteryzuje się tym, że podajemy informacje jednorodne: negatywne albo pozytywne;
 • dwustronny.

W procesie kształtowania postaw stosuje się zasadę kolejności argumentacji:
 • efekt pierwszeństwa - występuje wtedy, gdy dwie informacje podawane są jedna po drugiej, a pomiar postawy mierzony jest po dłuższym czasie, np. po tygodniu. Informacja otrzymana wcześniej wywiera zazwyczaj większy wpływ na tworzenie się ogólnego wrażenia, aniżeli informacja otrzymana później. Pierwsza informacja stanowi punkt odniesienia dla kolejnych informacji, jakie do nas docierają;
 • efekt świeżości (współczesności) - istnieje przerwa między jedną a drugą argumentacją, a pomiar postawy następuje natychmiast po drugiej argumentacji. Informacja otrzymana później, czyli najświeższa, wywiera zazwyczaj większy wpływ niż ta, która pojawiła się wcześniej.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE