Grupa społeczna

18:42

Grupa społeczna - względnie trwała, posiadająca wewnętrzną organizację zbiorowość społeczna, składająca się z co najmniej trzech osób połączonych więzią społeczną; pewna liczba jednostek mających poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy lub takich jednostek, między którymi zachodzą interakcje o względnie stałych wzorach.


Do cech grupy społecznej zalicza się:
  • wspólne wartości;
  • poczucie odrębności od innych grup;
  • wspólne cele, interesy i potrzeby.
Rodzaje grup społecznych:
  1. ze względu na wielkość: duża (mogą tworzyć się podgrupy), mała (brak podgrup);
  2. ze względu na typ więzi: pierwotna (niedobrowolna, np. rodzina, sąsiedzi), wtórna (tworzona dla realizacji określonego celu);
  3. ze względu na stopień sformalizowania: formalna (prawna, tworzy się głównie na gruncie prawa publicznego), nieformalna (obejmuje więzi o charakterze osobistym, jest oparta na normach moralnych, posiada nieformalną strukturę wewnętrzną).
Podgrupa - specyficzna "grupa w grupie", w obrębie której panują stosunki nacechowane wyższym poziomem odwzajemnianej sympatii i silniejsza więź aniżeli wśród pozostałych członków grupy społecznej.

Więź społeczna - ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością, ośrodkami kontroli społecznej lub inną jednostką. Więź społeczna łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na świadomości przynależności do grupy, wspólnocie wartości i interesów, przedkładaniu interesów grupy nad swoje własne, identyfikacji działań i przekonań z działaniami i przekonaniami grupy, co jest efektem podzielania podstawowych konformizmów grupowych.

Wartości - preferowane przez człowieka sposoby postępowania oraz przeświadczenie dotyczące ostatecznych stanów egzystencji ludzkiej; uznawane przez człowieka poglądy na temat tego, co jest moralne lub właściwe, dobre lub złe, pożądane lub zasługujące na pogardę, aprobowane lub odrzucane, dodatnio lub ujemnie oceniane. Wartości stanowią jeden z głównych wyznaczników i celów ludzkiego działania. Są przemijające, powstają i upadają za sprawą ludzi.

Biorąc pod uwagę pojęcie wartości wyodrębniono dwie kategorie ludzi:
  • zewnątrzsterowni - uważają, że ich los zależny jest od sił zewnętrznych, niewidzialnego fatum;
  • wewnątrzsterowni - uważają, że ich los w pełni zależy od ich siły woli.
Ludzie wewnątrzsterowni mają w znacznie większym stopniu zainstalowane w sobie wartości moralne.

Społeczeństwo - szereg grup społecznych podporządkowanych grupie dominującej; specyficzny system interakcji pomiędzy jednostkami tworzącymi relatywnie samowystarczalną zbiorowość.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE