Kultura polityczna

17:32

Kultura - jeden z czynników narodowotwórczych; ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.

Kultura polityczna - całokształt postaw, relacji, norm, wzorów zachowań obecny w stosunkach władzy. Kultura polityczna reguluje wzajemne stosunki między rządzonymi i rządzącymi. Stan kultury politycznej, jej treść i formy, określa aktywność polityczną danego społeczeństwa oraz stopień zaangażowania w realizację celów i zadań stawianych przez władzę polityczną. Do kultury politycznej zalicza się zbiór reguł nienormatywnych należących do podsystemu normatywnego (regulacyjnego) wchodzącego w skład systemu politycznego.

Istnieją trzy typy kultur politycznych:


  1. zaściankowa (charakteryzuje ją małe zainteresowanie zagadnieniami politycznymi);
  2. poddańcza (jej uczestnicy mają wprawdzie wiedzę o istnieniu władzy centralnej, ale z różnych względów nie angażują się w działalność polityczną);
  3. uczestnicząca (obywatele dążą do uzyskania pełnej wiedzy o życiu politycznym i pragną w nim aktywnie uczestniczyć).

Oprócz kultury politycznej do reguł nienormatywnych zaliczamy również: świadomość polityczną, tradycję polityczną, praktykę prawną i polityczną.

Świadomość polityczna - rodzi się jako konsekwencja światopoglądu. Ten zaś jest oparty na przekonaniach politycznych wynikających z określonej ideologii.

Świadomość prawna - stan faktyczny, który dotyczy poziomu znajomości prawa przez obywateli oraz poziomu akceptacji prawnej.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE