Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa

17:29

Otoczenia rynkowe to ogół czynników wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do zaspokojenia potrzeb klientów w sposób umożliwiający mu osiąganie zysku. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa dzieli się na: 
- bezpośrednie (mikrootoczenie, otoczenie bliższe);
- pośrednie (makrootoczenie, otoczenie dalsze). 

Otoczenie bliższe (mikrootoczenie) – tworzą formalnie równorzędne podmioty rynkowe, z którymi przedsiębiorstwo wchodzi w różnorodne relacje transakcyjne i konkurencyjne. Do elementów otoczenia bliższego należą: dostawcy – zaopatrują przedsiębiorstwo w dobra związane z podstawowym obszarem działalności; pośrednicy – wspierają, przedsiębiorstwo w procesie dystrybucji oraz świadczą na jego rzecz usługi; konkurenci – rywalizują z przedsiębiorstwem na rynku i decydują o jego pozycji. Są głównym źródłem zagrożenia na rynku, a swoimi działaniami mobilizują firmę do efektywnego zarządzania; odbiorcy – są końcowym ogniwem oferty marketingowej przedsiębiorstwa i dzielą się na odbiorców indywidualnych oraz odbiorców instytucjonalnych. 

Otoczenie dalsze (makrootoczenie) – tworzą niezależne od przedsiębiorstwa czynniki wpływające na działania wszystkich podmiotów funkcjonujących w obszarze otoczenia bliższego. Dalsze otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa tworzą czynniki:  demograficzne, ekonomiczne, polityczne, prawne, społeczno – kulturowe, technologiczne, naturalne (przyrodnicze), edukacyjne oraz socjologiczne.

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE