System polityczny

23:24

System - zbiór elementów wzajemnie powiązanych ze sobą i tworzących pewną całość; celowy i uporządkowany zbiór elementów oraz relacji między nimi.

Każdy system działania tworzony jest przez trzy podstawowe podsystemy:

 
•system decyzyjny,
•system wykonawczy
•system informacyjny - łączy powyższe podsystemy; to system działania, którego zadaniem jest przetwarzanie informacji zgodnie z wymaganiami użytkownika, w celu zaspokojenia jego potrzeb informacyjnych. Celem działania tego systemu jest stworzenie informacyjnych warunków do podejmowania racjonalnych decyzji.


System polityczny (system rządów) - to jedna z trzech kategorii systemów obok systemów partyjnych i systemów wyborczych. Oznacza ogół instytucji, reguł i zasad, na podstawie których one funkcjonują, relacji między nimi i funkcji, jakie wykonują wobec otoczenia. Innymi słowy na system polityczny składają się podmioty, które uczestniczą w działaniach politycznych. Systemu politycznego nie należy mylić z reżimem politycznym, który oznacza ogół metod, jakimi posługuje się władza polityczna wobec obywateli na terenie danego państwa.

Funkcje systemu politycznego:
- regulacyjna- oznaczająca sterowanie procesami według reguł przyjętych w danym systemie politycznym
- mediacyjna- sprowadza się do rozwiązywania konfliktów i mediacji dotyczących sprzecznych interesów grupowych
- adaptacyjna- przejawiająca się w usprawnianiu działania instytucji oraz poszerzaniu bazy funkcjonowania systemu politycznego
- innowacyjna- polegająca na wprowadzaniu do otoczenia systemu politycznego nowych reguł i mechanizmów działania.

Organy państwowe wchodzące w skład systemu politycznego:
- organy prawodawcze ( przede wszystkim parlamenty )
- organy administracyjne ( rządowe i samorządowe )
- organy ochrony prawnej ( zwłaszcza sądownictwo )
Instytucje wchodzące w skład systemu politycznego:
- partie polityczne
- grupy interesu ( np. związki zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców )
- organy państwowe

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE