Bezpieczeństwo i terroryzm

11:48

Bezpieczeństwo międzynarodowe - stan, w którym zapewniona jest ochrona państwa przed zagrożeniem zewnętrznym, są to również warunki niezbędne do tego, aby państwo mogło realizować swoje podstawowe interesy polityczne i gospodarcze.
Ujęcie węższe (negatywne) - brak zagrożeń
Ujęcie szersze - brak zagrożeń + warunki sprzyjające wzrostowi pozycji państwa na arenie międzynarodowej

Terroryzm - stosowanie przemocy do osiągnięcia określonych celów politycznych lub ekonomicznych w stosunkach międzynarodowych; forma interwencji dokonywanej przemocą przez specjalne oddziały wojskowe lub policyjne albo przez organizacje terrorystyczne; ostentacyjne, masowe, totalne oraz celowe atakowanie niewinnych, postronnych osób i dóbr publicznych dla pośredniego oddziaływania na rzeczywistego przeciwnika politycznego lub ideowego.

Cechy terroryzmu:

 
- jest zjawiskiem transnarodowym i globalnym;
- trudno go przypisać do jakiegoś narodu;
- organizacje terrorystyczne są wielonarodowe;
- ich aktywność nie ogranicza się do określonych krajów czy regionów.

Czynniki decydujące o eskalacji terroryzmu:
- globalizacja - proces przechodzenia od podziału do integracji globalnej;
- rozpad bipolarnego (dwubiegunowego) systemu bezpieczeństwa na świecie;
- rewolucja informacyjna.

Terroryzm polityczny - postrzega świat w kategoriach systemu politycznego; jego celem jest zwalczenie istniejącego systemu politycznego i wprowadzenie pożądanych zmian systemowych.

Terroryzm religijny - widzi świat jako obszar stworzony i rządzony przez siły nadprzyrodzone. Opiera się na przekonaniu, iż dana religia jest uniwersalna i powinni ją wyznawać wszyscy.

Fundamentalizm - ogólna nazwa ruchów religijnych uznających nadrzędną wartość tradycji religijnej i niechęć do wszystkich zmian odczuwanych jako naruszenie tożsamości wyznaniowej. 

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE