Referendum

13:59

Referendum (plebiscyt) - powszechne głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze; głosowanie ludowe za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia albo przeciw niemu; jest najbardziej znaczącym bezpośrednim udziałem ludności w wykonywaniu władzy. Jest najbardziej charakterystyczną cechą ustrojową Szwajcarii. Zyskało na znaczeniu w V Republice Francuskiej. Sporadycznie jest stosowane w innych krajach, np. w RFN, w 18 stanach w USA, we Włoszech, w Norwegii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Szwecji.

Typy referendum:

 
1. Podział ze względu na czas przeprowadzenia:
- przedparlamentarne- przed podjęciem rozstrzygnięcia przez parlament
- poparlamentarne- po przyjęciu ustawy przez parlament ( Islandia )
- pozaparlamentarne- rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie w referendum pomijając parlament
2. Podział ze względu na znaczenie:
- konsultacyjne- wysondowanie opinii ( Szwecja, Hiszpania )
- rozstrzygające:
* zatwierdzające- przed wejściem ustawy w życie ( Szwajcaria, Francja )
* odrzucające- w sytuacji, gdy wyborcy chcą doprowadzić do zaprzestania obowiązywania ustawy ( Włochy )
3. Podział ze względu na przedmiot:
- konstytucyjne:
* obligatoryjne- nie można zmienić konstytucji bez przeprowadzenia referendum
( Dania, Irlandia, Szwajcaria, Hiszpania )
* fakultatywne- aby było przeprowadzone referendum, niezbędne jest specjalne żądanie ( Austria, Włochy, Hiszpania )
- ustawodawcze:
* obligatoryjne
* fakultatywne ( Szwajcaria, Włochy )

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE