Kontrola konstytucyjna

14:02

Formy konstytucyjnej kontroli:
1. Podział ze względu na organ konstytucyjnej kontroli:
- zdecentralizowany ( amerykański )- problem zgodności prawa z konstytucją może być postawiony przed każdym sądem, ale ostateczne rozstrzygnięcie należy do najwyższej instancji sądowej ( USA, Mexyk, Dania, Norwegia, Japonia )
- scentralizowany ( europejski )- powoływane są specjalne organy, które funkcjonują poza systemem sądów ogólnej jurysdykcji. Nadzór konstytucyjny jest ich jedyną lub główną działalnością ( Austria, Francja, RFN, Włochy )
2. Podział ze względu na przedmiot konstytucyjnej kontroli:
- formalny- badanie proceduralnych reguł stosowanych w procesie legislacyjnym
- materialny- badanie ustaw
3. Stosowana procedura:
- konkretna- uruchamiana w konkretnych przypadkach, z konkretnego powodu, jakim jest sprawa sądowa ( Indie, Mexyk, RFN, USA, Włochy )
- abstrakcyjna- uruchamiana bez konkretnego powodu z inicjatywy przewidzianych ustawą  podmiotów nadzoru konstytucyjnego ( Francja, RFN, Włochy )
4. Podział ze względu na czas przeprowadzenia procedury kontroli:
- poprzedzająca ( zapobiegająca ) - wprowadzana przed wejściem ustawy w życie: w okresie odbywającego się procesu legislacyjnego w parlamencie (Finlandia, Szwecja, Francja, Panama, Irlandia )
- po przyjęciu aktu prawnego- nadzorowi poddawane są akty prawne jako obowiązujące ( Francja, RFN, USA, Włochy, Irlandia, Panama )
5. Podział ze względu na następstwa konstytucyjnej kontroli:
- uchylające moc prawną- akt normatywny przestaje obowiązywać albo od momentu jego wejścia w życie, albo od chwili uznania za niekonstytucyjny (Indie, Kanada )
- ograniczające moc prawną- akt normatywny formalnie jest nadal częścią ustawodawstwa, ale nie może być stosowany ( USA )

You Might Also Like

0 komentarze

Introwertyczka na Bloggerze Introwertyczka na Wordpressie Introwertyczka na Facebooku Introwertyczka na Google Plus Introwertyczka na Twitterze Introwertyczka na Tumblr Introwertyczka na Youtube Introwertyczka na Pinteresr Weheartit Kanał RSS bloga Introwertyczka na Bloglovin Adres e-mail

Blog ma charakter społecznie użyteczny, co oznacza, że treść w nim zawartą można wykorzystać do celów osobistych. Pamiętaj jednak, aby nie powielać tejże treści na inne strony internetowe.
Własny użytek - TAK ; Kopiowanie na inną stronę - NIE